Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

lipppaa
0760 fbce 500
Etna volcano, new SE cone. April 2017, Italy.
lipppaa
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
lipppaa
1362 4b30
lipppaa
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz

June 16 2017

lipppaa

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viabadblood badblood
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viabadblood badblood
lipppaa
lipppaa
0367 d502
Reposted fromoutline outline viabadblood badblood
lipppaa
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabadblood badblood
1637 84f3
lipppaa
1362 4b30

June 15 2017

lipppaa
7319 bca5
Reposted frommetadon metadon viakeepitclassy keepitclassy
lipppaa
Reposted fromkjn kjn viakeepitclassy keepitclassy
lipppaa
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakeepitclassy keepitclassy
lipppaa
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viachyba chyba
lipppaa
3304 d111
lipppaa
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viachyba chyba

June 14 2017

lipppaa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaboli boli
lipppaa
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaboli boli
lipppaa
1236 c0d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl